ABSOLWENT WYKSZTA£CONY Z CERTYFIKATEM I PASJ„ DO ZAWODU