Wyniki rekrutacji

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyłoniona została grupa docelowa uczniów. Wyłoniono 9 osób z technikum hotelarskiego oraz 11 osób z technikum samochodowego, elektrycznego i elektronicznego, które będą uczestniczyć w praktyce zagranicznej w Szwecji. Na praktykę do Niemiec zakwalifikowano 11 osób z technikum samochodowego, elektrycznego i elektronicznego. Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Na dzień dzisiejszy prowadzone są zajęcia z przygotowania językowego i kulturowego w ilości 150 godzin dla każdego uczestnika.

Prowadzone są ostateczne uzgodnienia z partnerami przyjmującymi w poszczególnych krajach odbywania praktyk. Dokonywany jest wybór środków transportu oraz miejsc zakwaterowania.