Praktyki zagraniczne w Szwecji i Niemczech

images„Mechaniak” rozpoczyna realizację projektu „Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci . Na praktyki zawodowe do przedsiębiorstw w Szwecji i Niemczech wyjedzie 30 uczniów technikum o specjalności: technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik elektryk i technik hotelarstwa.

 

Prace nad projektem rozpoczęły się w 2011 roku. W grudniu 2011 oraz we wrześniu 2012 roku w Łomży gościliśmy przedstawicieli zaprzyjaźnionego miasta Södertälje Urszulę Estmer i Kenetha Johnsona – wicedyrektora Firmy Scania. Wizyty te pozwoliły ustalić kierunki i możliwości współpracy. Wytypowano zakłady, które przyjmą uczniów na praktyki zawodowe w maju 2013 roku:

 • Scania CV Aktiebolag w miejscowości Södertälje (Szwecja)
 • Scania Deutschland w miejscowości Koblenz (Niemcy)
 • Hotel Scandic w miejscowości Södertälje (Szwecja)

 

Marka Scania jest bardzo popularna w naszym regionie. Znaczna część nowoczesnego taboru, jakim dysponuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży, pochodzi właśnie od tego producenta. Natomiast Scandic posiada sieć hoteli głównie w krajach skandynawskich, a także w Belgii, Holandii, Estonii, na Litwie, w Niemczech, Polsce i Rosji.

 

Rekrutacja uczestników projektu zakończy się 16 stycznia 2013r. Komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę przede wszystkim: znajomość języka angielskiego / niemieckiego, wysokie oceny w wiodących przedmiotów zawodowych w ramach danej specjalności, oraz sytuację materialną uczniów.

 

Od stycznia 2013 uczniowie zakwalifikowani do projektu rozpoczną intensywną naukę języka angielskiego lub niemieckiego (140 godzin zajęć). Przewidziano również zajęcia dotyczące kultury i zwyczajów kraju, do którego udaje się młodzież. Uczestnicy projektu otrzymają nieodpłatnie zakwaterowanie, całodniowe wyżywienie, podróż wraz z opiekunami drogą lotniczą oraz w dni wolne od pracy wycieczki do miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie kraju przyjmującego naszych uczniów.

 

Planowane jest osiągnięcie zakładanych celów związanych z programem praktyk:

 • zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem,
 • poznanie warunków pracy i wymagań pracodawców szwedzkich i niemieckich,
 • zapoznanie z kodeksem pracy w Szwecji i Niemczech,
 • zdobycie nowych doświadczeń w zakresie wiązania teorii z praktyką w trakcie wykonywania indywidualnych zadań,
 • wypracowanie umiejętności pracy w zespole,
 • poprawienie sprawności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim w wybranym zawodzie i w zakresie codziennego porozumiewania się w różnych, życiowych sytuacjach,
 • wzrost motywacji do nauki języków obcych,
 • poznanie kuchni szwedzkiej lub niemieckiej, regionu, kultury i obyczajów,
 • zapoznanie się z perspektywami kariery zawodowej,
 • wzrost pewności siebie oraz tolerancji dla innych narodów i kultur,
 • otrzymanie ofert pracy ( mobilność zawodowa),
 • nawiązanie kontaktów oraz poznanie nowych przyjaciół.

 

Realizacja projektu umożliwi pełne przygotowanie uczniów do wejścia na europejski rynek pracy z oczekiwanymi tam kompetencjami zawodowymi. Całkowity koszt projektu opiewa na sumę ok. 320.000 zł.