Harmonogram rekrutacji uczestników projektu „Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę”

Łomża, dn. 17.12.2012


Lp.

Wykonywane zadanie

Termin

Uwagi

1.

Udostępnianie druków formularzy zgłoszeniowych dla chętnych uczniów do wzięcia udziału w projekcie.

19.12.2012 – 7.01.2013r.

 

2.

REKRUTACJA - Segregowanie kart zgłoszeń złożonych do biura projektu. Wykonanie wstępnych list uczniów chętnych do udziału w projekcie. Umieszczenie przygotowanej listy na tablicy projektu.

7 - 8.01.2013r.

 

3.

Test sprawdzający umiejętności językowe

9.01.2013r.

 

4.

REKRUTACJA - wstępne przydzielenie uczestników do poszczególnych zajęć według kryteriów zapisanych w regulaminie rekrutacji do projektu. Sporządzenie wstępnych list osób zakwalifikowanych do poszczególnych zadań projektu. Przyjmowanie od zgłoszonych uczestników informacji na temat zmiany wyboru zadania do którego zostali wstępnie przydzieleni – poinformowanie o wynikach prac.

10-11.01.2013r.

 

5.

REKRUTACJA odwołania od ustaleń komisji rekrutacyjnej. Indywidualne rozmowy pedagoga z uczniami chętnymi do udziału w projekcie, a spełniającymi podobne kryteria rekrutacyjne.

11.01.2013r. – 15.01.2013r.

 

6.

Wywieszenie list osób zakwalifikowanych oraz list rezerwowych do poszczególnych zadań na tablicy projektu na korytarzu szkolnym.

16.01.2013r.

 

 

Uwaga:

Pierwsze zajęcia językowe w ramach projektu przewidywane są w okresie ferii zimowych