Notice: Undefined property: Database::$query_show in /leonardo2013/lib/class_db.php on line 112
Leonardo 2013 | Kalendarz

KalendarzHarmonogram zajęć - część 2
Harmonogram zajęć - część 1

Harmonogram rekrutacji uczestników projektu

Łomża, dn. 6.12.2013

Harmonogram rekrutacji uczestników projektu

„Praktyka zagraniczna szansą dla regionu”

Lp.

Wykonywane zadanie

Termin

1.

Zgłaszanie się uczniów chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Wypełnienia udostępnionych druków formularzy. Formularz wypełniony można przesłać adres poczty elektronicznej: efs.zsmio@wp.pl

Druk formularza udostępniony pod adresem:

www.efs.zsmio.pl

06.12.2013 – 20.12.2013r.

2.

PRACA KOMISJI REKRUTACYJNEJ - Segregowanie złożonych kart zgłoszeń. Wykonanie wstępnych list uczniów chętnych do udziału w projekcie.

21.12.2013 - 2.01.2014r.

3.

Umieszczenie listy osób, które złożyły formularz rekrutacyjny wraz z ilością otrzymanych punktów.

2.01.2014r

4.

Rozpatrywanie odwołań od ilości otrzymanych punktów .

2 - 10.01.2014r.

5.

PRACA KOMISJI REKRUTACYJNEJ - lista osób, które zostały zakwalifikowane na staże zagraniczne oraz lista osób rezerwowych.

11 – 12.01.2014r.

6.

Wywieszenie list osób zakwalifikowanych i rezerwowych. Przyjmowania zgłoszeń uczestników – brak tego dokumentu będzie skutkował skreśleniem z listy i zakwalifikowaniem pierwszej osoby z listy rezerwowej.

16 - 20.01.2014r

7.

PRACA KOMISJI REKRUTACYJNEJ - opracowanie ostatecznych list uczestników

21 – 22.01.2014r.

8.

Wywieszenie ostatecznych list osób zakwalifikowanych oraz list rezerwowych do poszczególnych zadań na tablicy projektu na korytarzu szkolnym.

23.01.2014r.

 

Uwaga:

Pierwsze zajęcia językowe w ramach projektu przewidywane są w okresie ferii zimowych