Notice: Undefined property: Database::$query_show in /leonardo2013/lib/class_db.php on line 112
Leonardo 2013 | O projekcie

O projekcie


PRAKTYKI ZAGRANICZNE w Hiszpanii

Po  raz kolejny  ZSMiO nr 5 w Łomży zorganizował dla swych uczniów praktyki zagraniczne w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą dla regionu”.  Dnia 02 maja, 2014 roku 20 osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami panem Andrzejem Bałazy oraz Grzegorzem Filipkowskim  udała się do słonecznej Hiszpanii. Właśnie w tym kraju, a dokładnie w mieście Walencja uczniowie łomżyńskiego MECHANIAKA rozpoczęli  praktyki zawodowe, rozwijając swoje umiejętności i wiedzę w czterech kierunkach: technik hotelarz, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i teleinformatyk.

Praktyki  odbywają się w zakładach pracy odpowiednich do danego kierunku kształcenia dla poszczególnych osób (warsztaty samochodowe, restauracje, firmy informatyczne), gdzie uczniowie mają szanse zastosowania umiejętności zawodowych w codziennej pracy. Mają możliwość poznania nowych ludzi, nowej kultury oraz specyfiki podejścia do wykonywanych obowiązków przez mieszkańców południowej Europy. Podczas pobytu, uczestnicy projektu mają również szansę, cieszyć się urokami pięknej Walencji oraz korzystać z uroków morza Śródziemnego i klimatu południowej Hiszpanii.

Kolejnym pozytywnym aspektem całego pobytu, jest nauka języka hiszpańskiego oraz otrzymanie certyfikatów zawodowych, z pewnością bardzo przydatnych w ich dalszym rozwoju kariery uczniów. Uczestnikom życzymy udanego pobytu oraz szczęśliwego powrotu do Polski!Uczniowie MECHANIAKA w Wielkiej Brytanii

Na praktyki zawodowe do przedsiębiorstw w Anglii wyjechało 10 uczniów technikum o specjalności: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik teleinformatyk. Młodzież pod opieką p. Kamila Parola przebywa w Portsmouth. Po przylocie do Londynu i przyjeździe do Portsmouth, uczniowie zostali zakwaterowani u rodzin, które zapewniają ekstra warunki mieszkaniowe i smaczne posiłki. Codziennie wszyscy jadą na praktyki w różne części miasta, gdzie pracują od godziny 9.00 do 17.00 z przerwą na lunch. Dzięki dodatkowym lekcjom języka angielskiego chłopcy bez problemów mogą porozumiewać się w miejscu zamieszkania, na praktykach czy w trakcie wycieczek. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Pani Joanna Skawińska z firmy Training Vision. Raz w tygodniu odbywają się spotkania monitorujące pracę i funkcjonowanie chłopców w angielskich domach.  

 

Pobyt na praktykach to nie tylko praca ale również możliwość poznania historii i kultury Wielkiej Brytanii. W czasie wolnym od pracy odbyły się dwie wycieczki: do Londynu oraz Stonehenge i miejscowości Salisbury. W stolicy Anglii uczestnicy projektu zwiedzili najważniejsze budynki i miejsca charakterystyczne, znane dotychczas tylko z telewizji lub internetu: Pałac Buckingham gdzie urzęduje Królowa Elżbieta II, siedzibę premiera Davida Camerona na Downing Street, zegar Big Ben, London Eye oraz Tower Bridge. Na kolejną wycieczkę uczniowie pojechali do miejscowości Salisbury gdzie znajduję się XIII w. Katedra, a w niej dokument z 1215 r. Magna Charta Liberatum. Oprócz Katedry mogli przyjrzeć się z bliska budowli Stonehenge, która powstała ok. 3000 lat p.n.e. Okazją do poznania specjałów miejscowej kuchni był obiad w restauracji, gdzie uczniowie mogli spróbować typowego dania brytyjskiego „Fish&Chips”.

Dzięki praktykom w Wielkiej Brytanii chłopcy mogą doskonalić język angielski i zdobywać nowe doświadczenie zawodowe. Po dobyciu praktyk otrzymają certyfikaty zawodowe potwierdzające nabyte umiejętności.ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU STAŻY ZAGRANICZNYCH


Uczestnikami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży o specjalnościach technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. Planowana praktyka zagraniczna ma na celu wykorzystanie wiedzy teoretycznej w konkretnych, praktycznych sytuacjach. Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju europejskim, co niewątpliwie w przyszłości podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, a zdobyta wiedza zmotywuje do dalszej nauki przedmiotów zawodowych i języków obcych.

Celem projektu jest, po opracowaniu programów praktyk, umożliwienie uczniom odbycia ich w firmach na terenie Wielkiej Brytanii i Hiszpanii W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 tygodniowe praktyki zawodowe dla 30 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarz, technik mechanik i technik informatyk.

Praktyka jest dla nich szansą na zdobycie kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Zdobyte doświadczenie pozwoli beneficjentom być konkurencyjnym nie tylko w swoim regionie ale również i w Unii Europejskiej. Zdobyte doświadczenie będą mogli wykorzystać już w wakacje zaraz po powrocie z praktyk. Projekt ma na celu by młodzież chętniej uczyła się jeżyka obcego, który później będą mogli wykorzystać nie tylko w celach zawodowych. Ważnym elementem tej wymiany będzie wykorzystanie umiejętności praktycznych i zweryfikowanie swojej wiedzy na temat przyszłego zawodu.

Założeniem programu jest poznanie specyfiki brytyjskiego i hiszpańskiego rynku usług i zdobycia niezbędnego doświadczenia praktycznego. Głównym celem projektu jest przekazanie wiedzy oraz umożliwienie zdobycia umiejętności i kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy 30-tu uczniom Technikum, poprzez odbycie 4 tygodniowej praktyki zawodowej w wybranych przedsiębiorstwach. Główne cele rozwoju zawodowego uczestników: zdobywanie kwalifikacji i kompetencji uznawanych w krajach UE w branży informatycznej, turystycznej, zdobycie wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie budowy i naprawy maszyn i urządzeń oraz organizacji pracy zwiększających szanse na zatrudnienie lub samo zatrudnienie, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe, zdobycie umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku pracy, aby ułatwiać rozwój zawodowy i osobisty, poprawa znajomości języka obcego, promowanie wśród uczestników idei uczenia się przez całe życie.
Priorytetowym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności uczniów naszej szkoły na rynku pracy, gdzie obecnie ma duże znaczenie doświadczenie zawodowe i znajomość języków obcych. Projekt zakłada odbycie praktyk zawodowych poprzez powiązanie wiedzy merytorycznej z umiejętnościami praktycznego jej wykorzystania w języku obcym.

Uczeń zyska nowe umiejętności i doświadczenia, które umożliwią mu „sprawniejsze” funkcjonowanie na rynku pracy. Zwiększy się zainteresowanie uczniów z klas gimnazjalnych kształceniem zawodowym w naszej szkole. Zdobędzie doświadczenie, które wzmocni konkurencyjność naszej szkoły w regionie.

Wspólne cele szczegółowe dla uczniów:

poznanie nowoczesnej organizacji pracy; integracja młodzieży; zapoznanie się z realiami ekonomicznymi miast Wielkiej Brytanii i Hiszpanii; wykorzystywanie j. obcych w kontaktach z ludźmi (przygotowanie do matury, możliwość dalszej kontynuacji nauki); poznanie kultury, kuchni i zwyczajów narodowości goszczącej naszych uczniów; poznanie metod pracy i kultury pracy w innym społeczeństwie; wzmocnienie świadomości kariery na europejskim rynku pracy.

Cele szczegółowe dla uczniów klas technikum hotelarskiego:

poznanie standardów obsługi klienta, jakości usług i organizacji pracy, zastosowanie zasad etyki hotelarza według zasad etyki obowiązującej w Hiszpanii; poznanie kultury i kuchni Hiszpanii.

Cele dla uczniów klas technikum mechanicznego:

ćwiczenia w montażu pojazdów różnego typu i poznanie linii produkcyjnych; nauka budowy i zasady działania nowoczesnych rozwiązań w samochodach; ćwiczenie umiejętności obsługi urządzeń do diagnostyki i kontroli pojazdów; umiejętność diagnozowania układów elektrycznych;

Cele dla uczniów klas technikum (tele)informatycznego:

Obsługa programów do wspomagania procesu projektowania i programowania; Czytanie dokumentacji technologicznej procesu przetwarzania; Obsługa lokalnych sieci komputerowych; Administrowanie systemami informatycznymi; Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania informacji

Planowane rezultaty projektu: zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w branży turystycznej w środowisku międzynarodowym przez 30 uczestników potwierdzone certyfikatem i dokumentem Europass.