„Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start”

Harmonogramy
O projekcie
Zapytania ofertowe
Wybrane oferty
Kadra projektu
Kontakt


                

Europejski Fundusz Społeczny

 

 
Aktualności

 

  

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

 

          Wsparciem objętych zostanie 112 uczniów. Będą to nie tylko osoby mające trudności w opanowaniu umiejętności podstawowych ale również uczniowie rozwijający swoją umiejętności.

          Zajęcia będą uatrakcyjniane poprzez wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych jakimi z pewnością są: tablice interaktywne, audiobooki, multimedialne słowniki języka angielskiego, pamięć USB. Uczniowie otrzymają niezbędne podręczniki, zbiory zadań, słowniki, kalkulatory, zeszyty i długopisy.

 

Projekt obejmuje wsparcie poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

 

zadanie 1 – matematyka:

v 48 godzin (24 spotkania dwu godzinne, które odbywać się będą popołudniami lub soboty) dla 12 osobowej grupy uczniów klas pierwszych,

v po 60 godzin dla dwóch 12 osobowych grup maturzystów – spotkania 2 godzinne w godzinach popołudniowych lub soboty.

Beneficjęci nieodpłatnie otrzymają:

·      Zbiory zadań

·      Zestawy maturalne

·      zeszyty, długopisy

·      kalkulatory

·      wyżywienie w trakcie zajęć

 

zadanie 2 – język angielski:

v 48 godzin (24 spotkania dwu godzinne, które odbywać się będą popołudniami lub soboty) dla 10 osobowej grupy uczniów klas pierwszych,

v po 48 godzin (24 spotkania dwu godzinne, które odbywać się będą popołudniami lub soboty) dla dwóch 10 osobowych grup maturzystów

v 134 godziny (42 spotkania dwu godzinne, które odbywać się będą popołudniami lub soboty dodatkowo 50 godzin podczas pięciodniowego wyjazdu grupy do ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego – wyjazd w ferie zimowe) dla 10 osób przygotowujących się do certyfikowanego egzaminu PET w tym

Beneficjęci nieodpłatnie otrzymają:

·      podręczniki

·      audiobooki

·      Zestawy maturalne

·      zeszyty, długopisy

·      Słowniki

·      wyżywienie w trakcie zajęć

  

zadanie 3 – informatyka:

każda z grup będzie miała następujący podział godzin zajęciowych:

- pierwsze 65 w układzie: 10 spotkań 2 godzinnych w godzinach popołudniowych i 9 spotkań po 5 godzin w soboty

- kolejne 35 godzin podzielone według schematu: 10 spotkań 2 godzinnych w godzinach popołudniowych i 3 spotkań po 5 godzin w soboty

 

v 90 godzin ECDL Start + internet

v 90 godzin ECDL Start + grafika komputerowa

v 90 godzin ECDL Core

Beneficjęci nieodpłatnie otrzymają:

·      podręczniki

·      Pamięci USB

·      wyżywienie w trakcie zajęćHarmonogram rekrutacji uczestników do projektu
,,Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start

 

Od 17 września do 24 września 2010 r. – promocja projektu, wypełnianie i składanie formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie przez Kandydatów do biura projektu wraz z ankietą diagnostyczną;

27 września 2010r. – umieszczenie na tablicy ogłoszeń alfabetycznej listy osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie;

Od 27 do 30 września 2010 r. – rozmowy indywidualne osób wytypowanych przez komisję rekrutacyjną z pedagogiem;

4 października 2010r. – umieszczenie na tablicy ogłoszeń projektu pełnych list osób zakwalifikowanych do projektu

Od 4 do 7 października 2010 r. – wypełnienie przez uczestników zakwalifikowanych do projektu deklaracji uczestnictwa w projekcie.

8 października 2010 r. – ogłoszenie ostatecznej listy Beneficjentów Ostatecznych i listy rezerwowej.

 

Wszystkie potrzebne dokumenty
(ankieta diagnostyczna, formularz zgłoszeniowy i inne)
do odebrania w biurze projektu: pokój 206

 

 


 

 Zdjęcia z wyjazdu na intensywny kurs języka angielskiego w terminie
30.01 - 6.02.2011


Egzaminu PET przeprowadzonego przez The British Council Polska


 
 
 
 

Formularz rekrutacyjny
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 
 
 
 

 
©2010 DS