Aktualne projekty

POWER2016 Erasmus2015


Zrealizowane projekty

Szansą dla regionu Umiejetności kluczem

Zdobywanie doświadczenia

Nowe umiejetnosci Kształcenie kompetencji

Umiejętności praktyczne Absolwent wykształcony